Kontakt

Generalni sekretar udruženja

Ana Fekete

E-pošta: feketeana@yahoo.com

Podpredsednik UO

Vladimir Vasin

E-pošta: vasini2007@gmail.com

Regionalni direktor

Slavna Davidović

E-pošta: slavnadavidovic@gmail.com

Regionalni direktor

Aleksandra Baćanović
Telefon: 060/091-196-4
E-pošta: saska.bacanovic@gmail.com

Kancelarija

AUTO MOTO UDRUŽENJE VOJVODINA, 21000 Novi Sad, Vladike Ćirića 30

Telefon: 021/493-433

E-pošta:office@amuvojvodina.org.rs

Adresa

AUTO MOTO UDRUŽENJE VOJVODINA, 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 72,

Udruženje zastupa msc. Dobrivoje Marković – predsednik UO.

Telefon: 069/155 8900